Priser


Gruppekurs og 1:1 kurs:

Nye kunder; 8 kurs inkl valgfri kroppsanalyse kr 2650,- og deretter månedsabonnement kr 1190,-

Eksisterende kunder; Månedsabonnement kr 1190,- pr mnd (4 kurs) inkl valgfri kroppsanalyse hver 8. gang

1:1 Coaching:

Kr 2650,- pr mnd (4 x 30 min coaching-samtale)

Kroppsanalyse:

Analyse og veiledning ved hjelp av tanitavekt kr 290,- (15 min)

Stabilisering og Hold Vekten:

Individuell tilpasning kr 249,- pr kurs

Par-rabatt: Kr 200,- i rabatt for begge personer i en husholdning. Husk å gi beskjed ved påmelding!

Betingelser:

Gruppekurs / 1:1 kurs: Nye kunder og eksisterende kunder har automatisk reservert plass videre etter 8 / 4 uker og går over på månedsabonnement.

Abonnementet løper inntil det blir sagt opp. Man må si opp senest 2 uker før neste kursperiode starter.

1.1 Coaching: Man kjøper pakker a 4 ganger.

Stabilisering og Hold Vekten: Etter at man har nådd trivselsvekt går man over i stabiliseringsfasen som vil være individuelt tilrettelagt. Man kan fortsette i samme gruppe. Når vekten er stabilisert og man går over i Hold Vekten fasen, deltar man på kurs 1 gang pr mnd. Begge faser er en fortsettelse på månedsabonnement. Abonnementet løper inntil det blir sagt opp. Man må si opp senest 2 uker før neste kursperiode starter / den 1. pr mnd (HV)